Boomverzorging

Boomverzorging is het planten, opvolgen, onderhouden, onderzoeken en wanneer noodzakelijk het verwijderen van bomen. Een boomverzorger of gercertifieerd treeworker is iemand die met kennis en opleiding werken uitvoert in en rond bomen, inspecties uitvoert en oplossingen voorstelt op basis van uitgebreide verworven kennis en ervaring. Elke boomverzorger of firma heeft zijn specialiteit(en). De werken worden uitgevoerd volgens bepaalde principes waarbij de natuur en het in stand houden ervan en de veiligheid van de boomverzorger centraal staan. Degelijke en kwalitatieve scholing zijn hiervoor onontbeerlijk. Wees nooit verlegen te vragen naar opleiding of ervaring van de boomverzorger die u inhuurt. Boomverzorging is voorlopig geen erkend beroep met veel kaf en minder koren. Indien wij u niet kunnen helpen sturen wij u door naar het koren onder de collegas over het hele land en zelfs daarbuiten indien nodig.
www.europeantreeworker.be

Bomen zijn vaak symbool of een levende herdenking met een emotionele of cultuur-historische waarde. Ze dwingen, zeker op leeftijd, respect af. Bomen zijn leven.
Boomverzorgers zijn vakmensen, snoeien is een activiteit binnen een vak en daarom niet altijd vakwerk.

Boomvriendelijke groeten
Bas Verniest

In overleg met collega Bernard